సుస్థిరాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ -Sustainable Development and Environmental Protection Model Questions:

సుస్థిరాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ Model Questions: Join Whatsapp here for more updates of AP Grama Sachivalayam Exam పర్యావరణం మాదిరి ప్రశ్నలు 1992లో’ధరిత్రిసదస్సు’ ఏ నగరంలో జరిగింది? జ:రియోడి జనీరియో ‘ప్రపంచపర్యావరణదినోత్సవం’ ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు? జ: జూన్ 5 1945ఆగస్టు6, 9 తేదీల్లో హిరోషిమా, నాగసాకిలపై ఏ దేశం అణుబాంబులను వేసింది? జ: అమెరికా కిందివాటిలో ఏవి క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్(సీఎఫ్సీ)లను విడుదల చేస్తాయి? ఎ) రిఫ్రిజిరేటర్లు బి) వ్యర్థ పదార్థాలు సి) సూర్యరశ్మి డి) టెలివిజన్ జ: ఎ(రిఫ్రిజిరేటర్లు) వీటిలోవాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్న హరిత గృహ వాయువు / వాయువులు ఏది? / ఏవి? i)కార్బన్డై ఆక్సైడ్ ii) కార్బన్మోనాక్సైడ్ ఎ) i మాత్రమే బి) ii మాత్రమే సి) …

Read More

Andhra Pradesh Grama Sachivalayam Animal Husbandry Assistant Recruitment Notification & Syllabus 2019 Govt Jobs Online

AP Grama Secretariat Animal Husbandry Assistant Recruitment: The State Government of Andhra Pradesh has released official notification for the recruitment of Animal Husbandry Assistant Jobs. The vacancies are in the …

Read More

AP Grama Sachivalayam Welfare and Education Assistant Recruitment Notification and Syllabus 2019 Govt Jobs Online

AP Grama Secretariat Welfare and Education Assistant Recruitment: The State Government of Andhra Pradesh has released official notification for the recruitment of Welfare and Education Assistant Jobs. The  vacancies are …

Read More

AP Grama Sachivalayam Panchayati Secretary Recruitment Notification 2019 Govt Jobs Online

AP Grama Sachivalaym Panchayati Secretary Recruitment: The Andhra Pradesh Secretariat has released official notification for the recruitment of Panchayati Secretary Jobs. There are total 5,417 vacancies in the AP Grama …

Read More

AP Grama Sachivalayam Agriculture, Horticulture, Fisheries,Veterinary Assistant Recruitment 2019 Govt Jobs

AP Grama Sachivalaym Agriculture, Horticulture Assistant Recruitment: The Secretariat of Andhra Pradesh has released official notification for the recruitment of Agriculture,Horticulture,Fisheries Assistant jobs. There are various posts such as  Veterinary/Fishery …

Read More